≡ Menu

elizowkaPan Dariusz Skoczek i Pani Monika Borowska świadczyli na rzecz Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce
w okresie od 15 października 2010 r. do 31 grudnia 2010r. następujące usługi:

  1. wykonali projekt aranżacji wnetrz w budynku administracyjnym Spółki,
  2. przygotowali wizualizacje komputerowa projektu, t.j. sekretariatu, sali konferencyjnej i gabinetów.
  3. dokonali doboru materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia wnetrz pomieszczeń w budynku administracyjnym Spółki.
  4. sprawowali nadzór autorski nad projektem w czasie realizacji umowy zawartej z Lubelskim Rynkiem Hurtowym S.A.

 

Firma wykazywała się profesjonalnym podejściem oraz zaangażowaniem w przygotowany projekt aranżacji wnętrz. Pan Dariusz oraz Pani Monika odznaczali się dużą kreatywnością i indywidualnym podejściem do potrzeb klienta, umiejętnie łącząc wiedzę merytoryczną z zamysłem artystycznym.

Prezes Zarządu dr Ryszard Nowak
Prokurent Główny Księgowy mgr Małgorzata Tulej